Công ty cổ phần đầu tư xây dưng Hàm Dương
56B Hoa Cau, P7, Phú Nhuận, Tp.HCM.
Xem Bản đồ Google
Điện thoại
0902.78.1080

Số Fax
0902.78.1080
Thời gian Mở cửa
Thứ 2-6: 8h - 18h
Thứ 7: 8h30 - 5h30
Nghỉ thứ CN và các ngày lễ

Bình luận
Khách hàng tự bảo quản tài sản cá nhân